نرخ خروج و نرخ پرش (Exit Rate & Bounce Rate) دو داده بسیار مهم در انجام تحلیل‌های گوگل آنالیتیکس است. در اغلب موارد این داده‌ها، با برداشت اشتباهی از سوی متخصصان این حوزه روبرو می‌شود. در این مقاله آژانس دیجیتال مارکتینگ باماتا، شما را با نرخ خروج (Exit Rate)، نرخ پرش (Bounce Rate) و روش محاسبه آنها آشنا می‌کنیم.

تفاوت نرخ خروج و نرخ پرش در یک نگاه

برای درک تفاوت نرخ خروج و نرخ پرش سه نکته زیر را همیشه در نظر داشته باشید:

 • نرخ خروج برای یک صفحه، درصد تعداد دفعاتی است که آن صفحه، آخرین صفحه بازدید شده توسط کاربر در یک نشست (session) باشد.
 • نرخ پرش برای همه نشست‌ها در یک صفحه خاص، درصدی از نشست‌هاست که فقط از آن صفحه بازدید کرده‌اند (کد رهگیری گوگل آنالیتیکس فقط یک مرتبه فراخوانی شده است.).
 • نرخ پرش برای یک صفحه خاص، بر اساس تعداد نشست‌هایی که با آن صفحه آغاز شده است محاسبه می‌شود.
تفاوت نرخ خروج و نرخ پرش در یک نگاه

تفاوت نرخ خروج و نرخ پرش در یک نگاه

مثال واقعی از تفاوت این داده‌ها Exit Rate و Bounce Rate

اگر وب‌سایت شما تنها دارای 3 صفحه A و B و C باشد. همچنین تنها یک session در روز به ترتیب زیر داشته باشد:

 1. دوشنبه: صفحه A > صفحه B > صفحه C
 2. سه‌شنبه: صفحه B > صفحه A > صفحه C
 3. چهارشنبه: صفحه A > خروج

بر اساس داده‌های بالا، صفحه A طی 3 روز، 3 بازدید . 50 درصد Bounce Rate داشته است. یک اشتباه رایج در این مرحله این است که برخی افراد Bounce Rate را 33 درصد محاسبه می‌کنند. اشتباه آنها این است که بازدید صفحه A در روز دوشنبه را نیز در محاسبات خود در نظر می‌گیرند. در حالی که همان‌طور که گفتیم در محاسبه Bounce Rate یک صفحه خاص تنها session‌هایی را در نظر می‌گیریم که با آن صفحه آغاز شده باشد.

در نظر بگیرید که منظور از Bounce یک session‌ است که تنها یک تعامل با کاربر دارد. بنابراین یک تحلیل مبتنی بر session‌ تنها یک سوال ساده (با پاسخ بله یا خیر) می‌پرسد: آیا این session‌ بیشتر از یک pageview داشته است؟ اگر جواب خیر است آن session‌ در محاسبه Bounce Rate در نظر گرفته می‌شود. اگر جواب بله باشد؛ صفحه شروع‌کننده آن session‌ اهمیت دارد. به همین دلیل Bounce Rate برای یک صفحه خاص، تنها زمانی معنی می‌دهد که شروع‌کننده یک session‌ باشد.

 • یک session‌ با یک pageview و بازدید از Page1 آغاز شده و در همان Page1 نیز پایان می‌یابد. در این حالت یک Bounce برای Page1 رخ داده است؛ و این عدد برای محاسبه Bounce Rate به صورت معادله اضافه می‌شود.
 • یک session‌ با یک pageview و بازدید از Page1 آغاز شده و کاربر به صفحات دیگر رفته و در صفجه‌ای دیگر پایان می‌یابد. در این حالت هیچ Bounceی برای Page1 رخ نداده، اما این session‌ برای محاسبه Bounce Rate به مخرج معادله اضافه می‌شود.
 • یک session‌ با یک pageview آغاز شده و ادامه می‌یابد. اما Page1 اولین صفحه بازدید شده در آن نیست. این session‌ برای محاسبه Bounce Rate در Page1 در نظر گرفته نمی‌شود.

تمرین محاسبه نرخ خروج و نرخ پرش

حالا بیایید با گسترش مثال خود، Exit Rate و Bounce Rate برای مجموعه‌ای از روزهای با یک session‌ محاسبه کنیم:

 1. دوشنبه: صفحه B > صفحه A > صفحه C > خروج
 2. سه‌شنبه: صفحه B > خروج
 3. چهارشنبه: صفحه A > صفحه C > صفحه B > خروج
 4. پنجشنبه: صفحه C > خروج
 5. جمعه: صفحه B > صفحه C > صفحه A > خروج

محاسبه Exit Rate:

 • صفحه A: سه بار از این صفحه بازدید شده و یک بار کاربر از طریق این صفحه از وب‌سایت خارج شده. بنابراین Exit Rate این صفحه 33 درصد است.
 • صفحه B: چهار بار از این صفحه بازدید شده و دو بار کاربر از طریق این صفحه از وب‌سایت خارج شده. بنابراین Exit Rate این صفحه 50 درصد است.
 • صفحه C: چهار بار از این صفحه بازدید شده و دو بار کاربر از طریق این صفحه از وب‌سایت خارج شده. بنابراین Exit Rate این صفحه 50 درصد است.

محاسبه Bounce Rate

 • صفحه A: یک session‌ با صفحه A آغاز شده، اما این session‌ بیش از یک pageview داشته است. بنابراین Bounce Rate این صفحه 0 درصد است.
 • صفحه B: سه session‌ با صفحه B آغاز شده، از این سه، دو session‌ بیش از یک pageview داشته است و یکی تنها یک pageview داشته است. بنابراین Bounce Rate این صفحه 33 درصد (1 تقسیم بر 3) است.
 • صفحه C: یک session‌ با صفحه C آغاز شده و در همان صفحه نیز session‌ پایان یافته است. بنابراین Bounce Rate این صفحه 100 درصد (1 تقسیم بر 1) است.

منبع: Exit Rate vs. Bounce Rate